Abonnement afsluitenStart

Abonnement afsluitenUw gegevens

Abonnement afsluitenBevestigen

Welkom,{{ name_contact_person }}

Assist

Uitgebreid

Een basiscontract met professionele ondersteuning

€ 87,50

p.p.p.jr.

Bent u al klant van Assist Verzuim?

Zijn er lopende ziekmeldingen?

Nieuwe klant

Omdat u een nieuwe klant bent hebben we onderstaande gegevens van u nodig.

Organisatiegegevens

Organisatie

{{ errors.first('bedrijfsnaam') }}

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door

{{ errors.first('naam-contactpersoon') }}

Contactpersoon voor verzuim

{{ errors.first('contactpersoon-voor-verzuim') }}

E-mailadres contactpersoon

{{ errors.first('emailadres') }}

Bezoekadres

{{ errors.first('straat') }}

Postcode

{{ errors.first('postcode') }}

Plaats

{{ errors.first('plaats') }}

Telefoonnummer

{{ errors.first('telefoonnummer') }}

Loonheffingnummer

{{ errors.first('loonheffingnummer') }}

BTW-nummer

{{ errors.first('btw-nummer') }}

IBAN

{{ errors.first('iban') }}

Is het postadres gelijk aan het bezoekadres?

Postadres

Postadres

{{ errors.first('postadres-straat') }}

Postcode

{{ errors.first('postadres-postcode') }}

Plaats

{{ errors.first('postadres-plaats') }}

Aanvullende gegevens

Heeft uw organisatie een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie?

Gegevens die nodig zijn voor de meldingen naar het UWV

Sectorcode

{{ errors.first('sectorcode') }}

Risicopremiegroep

{{ errors.first('risicopremiegroep') }}

Verzekeringsgegevens

Heeft u een verzuimverzekering?

Verzekeraar verzuimverzekering

{{ errors.first('verzekeraar-verzuimverzekering') }}

Polisnummer verzuimverzekering

{{ errors.first('polisnummer-verzuimverzekering') }}

Ingangsdatum verzuimverzekering

{{ errors.first('ingangsdatum-verzuimverzekering') }}
i

Verzuimverzekeraars hebben informatie nodig om schade te kunnen uitkeren. Daarom vragen ze bij uw arbodienst periodiek informatie op waarmee ze de schade kunnen vaststellen. Wij moeten deze informatie verstrekken.

Looptijd

i

U kunt kiezen voor een abonnement van één jaar of van drie jaar. Kiest u voor een abonnement van drie jaar? Dan ontvangt u 5% korting op de abonnementsprijs per werknemer voor het eerste volle kalenderjaar. Voor verrichtingen die buiten uw abonnement vallen geldt deze korting niet.

Verlengen en beëindigen

Het abonnement loopt automatisch door tot 1 januari van ieder jaar met een minimum looptijd van één vol kalenderjaar. Hierna verlengen we het telkens met één kalenderjaar. U krijgt daar geen apart bericht van. Wilt u het abonnement beëindigen? Laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten per aangetekende post. Wij hanteren een opzegtermijn van drie maanden.

De looptijd van het abonnement is?

{{ errors.first('looptijd-abonnement') }}

Ingangsdatum

Dit abonnement gaat in op

{{ errors.first('ingangsdatum-abonnement') }}

Aantal werknemers in dienst

{{ errors.first('aantal-medewerkers') }}

Verzuimprotocol

i

In een verzuimprotocol staan alle afspraken en regels rondom ziekte, arbeidsongeschiktheid en de re-integratie van uw medewerkers. Het document vormt de basis van een goed verzuimbeleid. Daarom brengen we het graag onder uw aandacht. Met plezier stellen wij een verzuimprotocol voor u op.

{{ errors.first('verzuimprotocol') }}

Facturering

i

U ontvangt de factuur van de abonnementskosten jaarlijks vooraf. In het eerste kwartaal van het jaar daarop verrekenen we de daadwerkelijke kosten. De kosten voor losse verrichtingen brengen we maandelijks achteraf in rekening. Alle kosten worden automatisch geïncasseerd.

E-mailadres voor facturering

{{ errors.first('emailadres-facturering') }}

Ik wil niet dat de abonnementskosten automatisch worden geïncasseerd.

Personeelsgegevens

i

Aanlevertermijn

Graag ontvangen we uw personeelsgegevens minstens 5 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst. Hiermee voorkomt u dat wij een ziekmelding niet (op tijd) in behandeling kunnen nemen.

Aanleveren in Excel format

Op onze website vindt u onder het kopje downloads een Excel format waar u uw werknemer gegevens in kunt zetten. Wanneer u uw gegevens op deze manier bij ons aanlevert, zorgen wij ervoor dat deze kosteloos in het systeem terecht komen. Het ingevulde Excel bestand kunt u mailen naar bedrijfsbureau@assistverzuim.nl.

Of zelf invoeren

U kunt de gegevens ook zelf invoeren in het systeem. De inloggegevens staan vermeld in het informatiepakket dat u ontvangt nadat deze overeenkomst getekend ontvangen en verwerkt is.

Kosten

Worden de personeelsgegevens op een andere manier aangeleverd dan hierboven wordt beschreven dan brengen wij daarvoor een tarief van € 10,00 per medewerker in rekening.

Ik ga akkoord

i

Bent u akkoord met de informatie uit de stappen die u doorlopen hebt? Zet dan een vinkje. Dit vinkje betekent dat:

  • u voorgaande informatie, de Toelichting op de overeenkomst, de Bewerkersovereenkomst en de Algemene voorwaarden gelezen heeft en met de inhoud daarvan akkoord gaat.
  • uw ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging heeft ingestemd met deze informatie.
  • u akkoord gaat met de automatische incasso van de verschuldigde kosten, tenzij u bij het onderdeel ‘Facturering’ heeft aangegeven dit niet te wensen.

Ik ga akkoord en ontvang graag een digitale bevestiging van mijn abonnementskeuze.Let op: deze digitale bevestiging is ook het bewijs dat u een bindende overeenkomst met ons heeft gesloten. Bewaar deze bevestiging daarom goed.

Voor de goede orde

U ontvangt van ons:

  • een digitale bevestiging van het gekozen abonnement
  • een digitaal informatieboekje voor uzelf en voor uw werknemers. U vindt in uw eigen informatieboekje ook de inlogcodes voor ons verzuimsysteem en de contactgegevens van uw vaste casemanager en accountmanager

  • Uw vaste casemanager neemt binnen 1 werkweek contact met u op om uw wensen voor de dienstverlening in kaart te brengen.
  • Wilt u niet vergeten uw personeelsgegevens en eventuele actuele RI&E en verzuimprotocol op te sturen? Bedankt!

Assist Verzuim denk met u mee!

Heeft u een basiscontract voor arbodienstverlening nodig? Sluit nu eenvoudig een verzuimabonnement af. Geen zorgen meer over arbodienstverlening! U krijgt:

Snelle reactietijd en korte lijnen

Veilige opslag van medische gegevens

Gecertificeerde arbodienst

Het rechtstreekse telefoonnummer van uw verzuimconsulent

Continue doorontwikkeling van verzuimsoftware

www.assistverzuim.nl
    Niet alle velden zijn (correct) ingevuld.