Basiscontract Arbodienstverlening

Heeft u een basiscontract voor arbodienstverlening nodig? Sluit nu eenvoudig een verzuimabonnement af. Geen zorgen meer over arbodienstverlening! De genoemde prijzen gelden voor kalenderjaar 2024. 

Assist

B

€ 39,50

p.p.p.jr.

Ideaal voor organisaties met weinig of geen verzuim

Assist

U

€ 91,00

p.p.p.jr.

Een basiscontract met professionele ondersteuning van uw vaste casemanager

Meest gekozen

Assist

C

€ 149,95

p.p.p.jr.

Maximale zekerheid en maximale ondersteuning inclusief inzet Bedrijfsarts

Assist

Basis

€ 39,50

p.p.p.jr.

Ideaal voor organisaties met weinig of geen verzuim

Assist

Uitgebreid

€ 91,00

p.p.p.jr.

Een basiscontract met professionele ondersteuning van uw vaste casemanager

Meest gekozen

Assist

Compleet

€ 149,95

p.p.p.jr.

Maximale zekerheid en maximale ondersteuning inclusief inzet Bedrijfsarts

Assist Verzuim Systeem (AVS)

 • Gratis gebruik van onze online
  verzuimapplicatie AVS

 • Reminder via email van verplichte activiteiten in
  het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

 • Onbeperkt verzuimstatistieken vanuit Assist Verzuim Systeem

Verzuimbegeleiding

 • Vaste casemanager

 • Onbeperkt verwerken van ziek- en hersteldmeldingen

 • Melding beroepsziekten en signalering regressituaties

 • Interventieadvies bij dreigend langdurig verzuim

 • Signaal frequent verzuim

 • Melding vangnetters en 42e weeksmelding aan UWV

 • Telefonische contacten tussen casemanager en werkgever / werknemer / curatieve sector gedurende de ziekmelding en voor maximaal 104 weken*

  * hiervoor is een tijdsbesteding van 15 minuten in de abonnementen Assist Uitgebreid en Compleet begrepen, inclusief eventuele voorbereiding, uitvoeren en verslaglegging. Het meerdere wordt apart gefactureerd volgens het geldende tarief.

  i
 • Telefonisch contact geen gehoor

 • Contact administratief

 • Versturen verzekeraarsrapport aan verzuimverzekeraar

 • Direct versturen van ziek- en herstelmeldingen aan verzuimverzekeraar

 • Opvragen informatie curatieve sector door casemanager

 • Kosten informatie curatieve sector

 • Opstellen concept Plan van Aanpak door Casemanager (telefonisch)

 • Opstellen Bijstelling/ Evaluatie PvA door Casemanager (telefonisch)

 • Opstellen Eerstejaarsevaluatie door Casemanager (telefonisch)

 • Register Casemangaer (extra inzet)

Bedrijfsarts / Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

 • Uitnodiging en planning spreekuur bedrijfsarts

 • Probleemanalyse inclusief consult in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

 • Bijstelling probleemanalyse in het kader van de WVP**

  ** Inzet van de Bedrijfsarts/Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet geïnitieerd wordt door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op deze prijslijst.

  i
 • Eerste consult bedrijfsarts **

  ** Inzet van de Bedrijfsarts/Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet geïnitieerd wordt door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op deze prijslijst.

  i
 • Vervolgconsult bedrijfsarts**

  ** Inzet van de Bedrijfsarts/Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet geïnitieerd wordt door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op deze prijslijst.

  i
 • Consult bedrijfsarts Complex**

  ** Inzet van de Bedrijfsarts/Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet geïnitieerd wordt door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op deze prijslijst.

  i
 • Consult bedrijfsarts opstellen inzetbaarheidsprofiel**

  ** Inzet van de Bedrijfsarts/Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet geïnitieerd wordt door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op deze prijslijst.

  i
 • Consult bedrijfsarts opstellen Actueel oordeel WIA-aanvraag of ziek uit dienst inclusief medische anamnese**

  ** Inzet van de Bedrijfsarts/Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet geïnitieerd wordt door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op deze prijslijst.

  i
 • Overleg bedrijfsarts met werkgever / curatieve sector**

  ** Inzet van de Bedrijfsarts/Praktijkondersteuner Bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet geïnitieerd wordt door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op deze prijslijst.

  i
 • Bezoek werkplek op verzoek bedrijfsarts, overleg bedrijfsarts met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten, arbeidsomstandigheden spreekuur / preventief consult (exclusief reistijd en reiskilometers)

 • Second opinion

 • Kosten bedrijfsarts (extra inzet)

 • No show bedrijfsarts

 • Eerste consult Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (45 minuten) ***

  *** De inzet van de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts in plaats van de Bedrijfsarts wordt door Assist Verzuim gedaan op basis van vooraf opgestelde protocollen.

  i
 • Vervolgconsult Praktijkondersteuner Bedrijfsarts ***

  *** De inzet van de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts in plaats van de bedrijfsarts wordt door Assist Verzuim gedaan op basis van vooraf opgestelde protocollen.

  i
 • Overleg Praktijkondersteuner Bedrijfsarts met werkgever / casemanager ***

  *** De inzet van de Praktijkondersteuner Bedrijfsarts in plaats van de bedrijfsarts wordt door Assist Verzuim gedaan op basis van vooraf opgestelde protocollen.

  i
 • Kosten Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (extra inzet)

 • No show Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Inzet Arbo business partner

 • Strategisch advies, beleidsvraagstukken, sparringpartner op locatie, periodiek overleg verzuim, re-integratie en preventie, SMT, dossiercontroles

Inzet Arbodeskundige

 • Driegesprek, frequent verzuimgesprek door arbodeskundige bij werkgever (inclusief verslaglegging, reistijd en reiskilometers, exclusief voorbespreking werkgever en werknemer)

 • Driegesprek, frequent verzuimgesprek door arbodeskundige bij werkgever (inclusief voorbespreking werkgever en werknemer, verslaglegging, reistijd en reiskilometers)

 • Kosten Arbodeskundige (extra inzet)

 • No show Arbodeskundige

Inzet Arbeidsdeskundige

 • Arbeidsdeskundig onderzoek zonder eerstejaarsevaluatie

 • Loonwaarde onderzoek of Arbeidsmogelijkheden onderzoek

 • Werkplekonderzoek

 • Kosten Arbeidsdeskundige

 • No show Arbeidsdeskundige

Inzet interventiepartijen

 • Huisbezoek controleur inclusief reiskosten aangevraagd voor 10.30 uur

 • Huisbezoek controleur inclusief reiskosten aangevraagd na 10.30 uur

 • Inzet vertrouwenspersoon

 • Opstellen of toetsen Risico Inventarisatie & Evaluatie

 • Preventief Medisch Onderzoek

 • Keuringen

 • Diverse trainingen: verzuimtraining leidinggevenden, preventiemedewerker of maatwerk

Overig

 • Reistijd

 • Reiskilometers

Assist

Basis

39

p.p.p.jr.

Ideaal voor organisaties met weinig of geen verzuim

Assist Verzuim Systeem (AVS)

Verzuimbegeleiding

Bedrijfsarts / Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Inzet Arbo business partner

Inzet Arbodeskundige

Inzet Arbeidsdeskundige

Inzet interventiepartijen

Overig

Assist

Uitgebreid

91

p.p.p.jr.

Een basiscontract met professionele ondersteuning van uw vaste casemanager

Assist Verzuim Systeem (AVS)

Verzuimbegeleiding

Bedrijfsarts / Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Inzet Arbo business partner

Inzet Arbodeskundige

Inzet Arbeidsdeskundige

Inzet interventiepartijen

Overig

Meest gekozen

Assist

Compleet

149

p.p.p.jr.

Maximale zekerheid en maximale ondersteuning inclusief inzet Bedrijfsarts

Assist Verzuim Systeem (AVS)

Verzuimbegeleiding

Bedrijfsarts / Praktijkondersteuner Bedrijfsarts

Inzet Arbo business partner

Inzet Arbodeskundige

Inzet Arbeidsdeskundige

Inzet interventiepartijen

Overig

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW
 • i Bij no show van een arbodeskundige, bedrijfsarts of Arbo verpleegkundige zijn de kosten voor de desbetreffende verrichting
 • i Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW

Assist

Basis

€ 39,50

p.p.p.jr.

Assist

Uitgebreid

€ 91,00

p.p.p.jr.

Assist

Compleet

€ 149,95

p.p.p.jr.

Liever een offerte op maat ontvangen? Vraag offerte op
 • i Bij no show van een arbodeskundige, bedrijfsarts of Arbo verpleegkundige zijn de kosten voor de desbetreffende verrichting
 • i Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW

Assist

Basis

€ 39,50

p.p.p.jr.

Assist

Uitgebreid

€ 91,00

p.p.p.jr.

Assist

Compleet

€ 149,95

p.p.p.jr.

Liever een offerte op maat ontvangen? Vraag offerte op

Assist Verzuim denkt met u mee!

Heeft u een basiscontract voor arbodienstverlening nodig? Sluit nu eenvoudig een verzuimabonnement af. Geen zorgen meer over arbodienstverlening! U krijgt:

 • Snelle reactietijd en korte lijnen

 • Veilige opslag van medische gegevens

 • Gecertificeerde arbodienst

 • Het rechtstreekse telefoonnummer van uw vaste casemanager

 • Continue doorontwikkeling van verzuimsoftware

Leer Assist Verzuim kennen

Veelgestelde vragen

Hoe kom ik achter mijn gebruikersnaam?

U kunt uw gebruikersnaam opvragen bij het bedrijfsbureau. Bel 0548 533 525 of mail naar bedrijfsbureau@assistverzuim.nl

Hoe kan ik personeelsgegevens aanleveren?

Het is noodzakelijk dat uw personeelsgegevens minstens 5 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst ingevoerd zijn in het systeem. Hiermee voorkomt u dat wij een ziekmelding niet (op tijd) in behandeling kunnen nemen. Uw personeelsgegevens voert u zelf in, in het systeem.

Hoe kan ik personeelsgegevens invoeren in het systeem?
U kunt de personeelsgegevens zelf invoeren in het systeem. Hiervoor zijn twee manieren. Handmatig per werknemer of meerdere medewerkers tegelijk via een upload van een CSV bestand. Download hier de handleiding voor het uploaden van medewerkers met een CSV bestand.

Het sjabloon voor het maken van het CSV bestand vindt u hier.

Hoe kan ik personeelsgegevens muteren?

Het is voor de verzuimbegeleiding maar ook voor de facturatie en naverrekening erg belangrijk dat de juiste personeelsgegevens in het Assist Verzuim Systeem (AVS).

Ook is het belangrijk dat alle medewerkers opgevoerd zijn in AVS en dat ex-medewerkers uit dienst worden gemeld.

Hoe u personeelsgegevens kunt muteren vindt u in deze handleiding.

Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Waar kan ik het vinden?

U kunt zelf een nieuw wachtwoord aanmaken door in het inlogscherm op de link ‘Wachtwoord vergeten’ te klikken.

Assist Verzuim; meer aandacht, gezonder werk!

Sinds 2001 verrast Assist Verzuim kleine en grote bedrijven in verschillende branches. We zijn een gecertificeerde, landelijke arbodienst met regionale roots. Onze nuchtere kijk en persoonlijke band met onze klanten zorgen steeds weer voor een aanpak op maat voor werkgevers én werknemers.

Verzuim voorkomen

Ach ja, u zag het eigenlijk al wel aankomen. Edwin was de laatste tijd steeds vaker wat vroeger naar huis… En nu zit hij dus voor een langere tijd thuis. Maar ja, wat doe je eraan? Er valt genoeg te doen om verzuim in te dammen. Op basis van uw wensen en onze kennis helpen we graag mee om ervoor te zorgen dat iedereen vitaal aan de slag blijft.

Ontdek de 35 diensten

Verzuim verlagen

Met het tegengaan van verzuim is veel te winnen. U moet een zieke werknemer namelijk tot twee jaar lang zijn of haar loon doorbetalen. En daar komen nog andere kosten bij. Denk aan kosten voor re-integratie, verzuimbegeleiding en vervanging. Een verzuimverzekering dekt een deel van deze kosten, maar lang niet alle. En natuurlijk wilt u dat uw werknemers zo fit mogelijk blijven. Daarom is het zinvol om het ­verzuim in uw bedrijf te verlagen. Met een verzuimaanpak die werkt.

Ontdek de 35 diensten

Niet alle velden zijn (correct) ingevuld.