BasiscontractArbodienstverlening

Heeft u een basiscontract voor arbodienstverlening nodig? Sluit nu eenvoudig een verzuimabonnement af. Geen zorgen meer over arbodienstverlening! U krijgt:

 • Veilige opslag van medische gegevens
 • Snelle reactietijd en korte lijnen
 • Gecertificeerde arbodienst
 • Het rechtstreekse telefoonnummer van uw vaste inzetbaarheidsadviseur
 • Continue doorontwikkeling van verzuimsoftware
Bekijk onze pakketten

Assist

Basis

32,50

p.p.p.jr.

Ideaal voor organisaties met weinig of geen verzuim

Assist

Uitgebreid

70,50

p.p.p.jr.

Een basiscontract met professionele ondersteuning

Meest gekozen

Assist

Compleet

117,50

p.p.p.jr.

Maximale zekerheid en unieke poortwachtergarantie

Assist Verzuim Systeem (AVS)

 • Gratis gebruik van onze online
  verzuimapplicatie AVS

 • Reminder via email van verplichte activiteiten in
  het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

 • Onbeperkt verzuimstatistieken vanuit Assist Verzuim Systeem

Verzuimbegeleiding

 • Vaste inzetbaarheidsadviseur

 • Onbeperkt verwerken van ziek- en hersteldmeldingen

 • Telefonische intake tussen inzetbaarheidsadviseur en uw zieke werknemer op 1e, 2e of 3e ziektedag

 • Melding beroepsziekten en signalering regressituaties

 • Interventieadvies bij dreigend langdurig verzuim

 • Verwijzing aan providers Assist Verzuim

 • Melding vangnetters en 42e weeksmelding aan UWV

 • Poortwachtergarantie (Download pdf met meer informatie)

 • Telefonische contacten tussen inzetbaarheidsadviseur en werkgever / werknemer / curatieve sector gedurende de ziekmelding en voor maximaal 104 weken*

  € 26,75 per 15 min. Minimaal € 26,75

  *Hiervoor is een tijdsbesteding van 15 minuten in de abonnementen Assist Uitgebreid en Assist Compleet begrepen, inclusief eventuele voorbereiding, uitvoering en verslaglegging. Het meerdere wordt apart gefactureerd volgens het geldende tarief.

  i
 • Telefonisch contact geen gehoor

  € 14,50
 • Contact administratief

  € 26,75 per 15 min. Minimaal € 26,75
 • Wachtlijstbemiddeling

  € 107,00 per uur
 • P&O-advies*

  Offerte

  *Hiervoor is een tijdsbesteding van 15 minuten in de abonnementen Assist Uitgebreid en Assist Compleet begrepen, inclusief eventuele voorbereiding, uitvoering en verslaglegging. Het meerdere wordt apart gefactureerd volgens het geldende tarief.

  i
 • Versturen verzekeraarsrapport aan ziekteverzuimverzekeraar

  € 25,50
 • Direct versturen van ziek- en hersteldmelding aan verzuimverzekeraar

  € 11,75
 • Opvragen informatie curatieve sector door inzetbaarheidsadviseur

  € 26,75 per 15 min. Minimaal € 26,75
 • Casemanagement

  € 107,00 per uur
 • Kosten informatie curatieve sector

  Deskundigentarief
 • Invoeren personeelsgegevens

  € 10,00 per persoon

Bedrijfsarts

 • Uitnodiging en planning spreekuur bedrijfsarts

  € 24,00
 • Probleemanalyse inclusief consult in het kader van de WVP

  € 260,00
 • Bijstelling probleemanalyse in het kader van de WVP**

  € 187,50

  ** Inzet van de bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet wordt geïnitieerd door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op de prijslijst.

  i
 • Eerste consult bedrijfsarts (45 minuten)**

  € 150,00

  ** Inzet van de bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet wordt geïnitieerd door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op de prijslijst.

  i
 • Vervolgconsult bedrijfsarts**

  € 100,00

  ** Inzet van de bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet wordt geïnitieerd door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op de prijslijst.

  i
 • Consult bedrijfsarts Complex**

  € 200,00

  ** Inzet van de bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet wordt geïnitieerd door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op de prijslijst.

  i
 • Consult bedrijfsarts opstellen Functionele mogelijkhedenlijst**

  € 200,00

  ** Inzet van de bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet wordt geïnitieerd door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op de prijslijst.

  i
 • Consult bedrijfsarts opstellen Actueel oordeel**

  € 222,50

  ** Inzet van de bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet wordt geïnitieerd door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op de prijslijst.

  i
 • Overleg bedrijfsarts met werkgever / curatieve sector**

  € 50,00 per 15 min.

  ** Inzet van de bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet wordt geïnitieerd door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op de prijslijst.

  i
 • Administratief consult bedrijfsarts max. 15 minuten**

  € 50,00 per 15 min.

  ** Inzet van de bedrijfsarts is opgenomen in het abonnement Assist Compleet voor zover dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter noodzakelijk is en deze inzet wordt geïnitieerd door Assist Verzuim. Wanneer de inzet is op verzoek van de werkgever dan is er sprake van extra inzet. Extra inzet wordt gefactureerd volgens de prijzen die vermeld staan op de prijslijst.

  i
 • Bezoek werkplek op verzoek bedrijfsarts (exclusief reistijd en reiskilometers)

  € 200,00 per uur
 • Overleg bedrijfsarts met ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

  € 200,00 per uur
 • Opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten

  € 200,00 per uur
 • Arbeidsomstandigheden spreekuur / preventief consult

  € 200,00 per uur
 • Second opinion

 • Kosten bedrijfsarts (extra inzet)

  € 200,00 per uur
 • No show bedrijfsarts

  De kosten van de desbetreffende verrichting

Inzet arbodeskundige

 • Arbodeskundig consult intake

  € 142,50
 • Arbodeskundig vervolgconsult

  € 71,25
 • Opstellen plan van aanpak, bijstelling plan van aanpak, eerstejaarsevaluatie en driegesprek, frequent verzuimgesprek door arbodeskundige bij werkgever (inclusief verslaglegging, reistijd en reiskilometers, exclusief voorbespreking werkgever en werknemer)

  € 365,00
 • Opstellen plan van aanpak, bijstelling plan van aanpak, eerstejaarsevaluatie en driegesprek, frequent verzuimgesprek door arbodeskundige bij werkgever (inclusief voorbespreking werkgever en werknemer, verslaglegging, reistijd en reiskilometers)

  € 495,00
 • Kosten arbodeskundige (extra inzet)

  € 142,50 per uur
 • No show arbodeskundige

  No show arbodeskundige

Inzet arbeidsdeskundige

 • Arbeidsdeskundig onderzoek zonder eerstejaarsevaluatie

  € 1.095,00
 • Arbeidsdeskundig onderzoek met eerstejaarsevaluatie

  € 1.195,00
 • Aanpak verzuim door werkstress

  € 350,00
 • Evaluatiemoment re-integratie

  € 350,00
 • Arbeidsmogelijkheden onderzoek

  € 695,00
 • Loonwaarde onderzoek

  € 595,00
 • VAR-2

  € 449,00
 • Kosten arbeidsdeskundige

  € 142,50 per uur
 • Arbeidsdeskundig spreekuur

  Offerte
 • Werkplekonderzoek

  Offerte
 • Coaching leidinggevenden of verzuimtraining

  Offerte

Inzet interventiepartijen

 • Huisbezoek door lekencontroleur exclusief reiskosten

  aangevraagd voor 10.30 uur

  € 55,00
 • Huisbezoek door lekencontroleur exclusief reiskosten aangevraagd na 10.30 uur

  € 82,50
 • Huisbezoek ’s avonds of in het weekend exclusief reiskosten

  € 110,00
 • Huisbezoek op feestdagen exclusief reiskosten

  € 165,00
 • Inzet vertrouwenspersoon

  Offerte
 • Opstellen of toetsen Risico Inventarisatie & Evaluatie

  Offerte
 • Preventief Medisch Onderzoek

  Offerte
 • Keuringen

  Offerte
 • Aanvullende begeleiding eigen risicodragers WGA / Nieuwe Ziektewet

  Offerte
 • Opleiding preventiemedewerker (preventie)

  Offerte

Overig

 • Reistijd

  € 18,00 per 15 min
 • Reiskilometers

  € 0,38 per kilometer

Assist

Basis

32,50

p.p.p.jr.

Ideaal voor organisaties met weinig of geen verzuim

Assist Verzuim Systeem (AVS)

Verzuimbegeleiding

Bedrijfsarts

Inzet arbodeskundige

Inzet arbeidsdeskundige

Inzet interventiepartijen

Overig

Assist

Uitgebreid

70,50

p.p.p.jr.

Een basiscontract met professionele ondersteuning

Assist Verzuim Systeem (AVS)

Verzuimbegeleiding

Bedrijfsarts

Inzet arbodeskundige

Inzet arbeidsdeskundige

Inzet interventiepartijen

Overig

Meest gekozen

Assist

Compleet

117,50

p.p.p.jr.

Maximale zekerheid en unieke poortwachtergarantie

Assist Verzuim Systeem (AVS)

Verzuimbegeleiding

Bedrijfsarts

Inzet arbodeskundige

Inzet arbeidsdeskundige

Inzet interventiepartijen

Overig

Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW

Niet alle velden zijn (correct) ingevuld.